Naujienos

Jei kyla klausimų dėl naujojo Teritorijų planavimo įstatymo

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas. Aplinkos ministerija, suprasdama, kad naujos taisyklės gali sukelti laikinų nepatogumų įsteigė informacinį numerį, kuriame specialistai konsultuos apie pasikeitimus ir siūlys kaip išspręsti neaiškumus.
Informacinio telefono numeris: 8-646-67920. Darbo laikas: 9 – 18 val. Gyventojus konsultuos Aplinkos ministerijos specialistai. Klausimus taip pat visuomet galima siųsti elektroniniu paštu.
Naujasis įstatymas sumažino biurokratinius kliudžius gyventojams statytis gyvenamuosius namus. Siekiant gerinti investicinę aplinką, atsisakyta planavimo pareigos sklypo vystytojui. Gyventojams ir verslininkams, norintiems vykdyti statybas žemės sklype, pakaks parengti statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, o pareiga rengti užstatymo planus numatyta savivaldybėms. Kol savivaldybė neparengia vietovės lygmens kompleksinio planavimo dokumentų, statybą leidžiantys dokumentai išduodami vadovaujantis savivaldybės kompleksinio plano (bendrojo plano) sprendiniais. Tokiu būdu sklypo vystytojui „neužkraunama“ pareiga rengti ir finansuoti teritorijų planavimo darbus.
Gyventojams ir verslui sudarytos sąlygos lengviau pasikeisti žemės naudojimo pagrindinę paskirtį ar būdą, pertvarkyti sklypų ribas. Paprastesne tvarka bus atliekamas ir specialiųjų žemės ir miško sąlygų nustatymas ar keitimas.
Atsisakoma nepasiteisinusio sklypinio planavimo principo, kai vienam sklypui būdavo rengiamas detalusis planas, todėl nuo šiol mažiausia planuojama teritorija bus kvartalas. Kvartalinis planavimas suteiks galimybę kompleksiškai spręsti teritorijos tvarkymo galimybes.
Užtikrinant visuomenės interesus, numatyta galimybė visuomenei susipažinti ir stebėti teritorijų planavimo procesą elektroninėje erdvėje. Šiam tikslui jau kuriama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema. Žmonės į teritorijų planavimo procesus galės įsitraukti jau nuo pat pradžių ir viso planavimo metu „kontroliuoti“, kaip vyksta dokumento rengimas.
Tikimasi, kad informacinis telefonas 8-646-67920 padės nepasiklysti ir greitai perprasti pasikeitusias taisykles.

.

 


Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus ir Medžio centro informacija.